menu.svg
20220428125642_bo0y8h3l4tzg9tshretdwlzki9rqjddr.png

O Skupině JTH

 

Investorská a developerská skupina JTH se zaměřuje na dlouhodobé investice do nemovitostí a portfolia pozemků. K hlavním aktivitám a oblastem podnikání patří realizace výstavby a rekonstrukce nemovitostí, následný pronájem či prodej, jejich správa a údržba v oblasti maloobchodu, kanceláří, bydlení, hotelového ubytování a logistických center zejména na území České republiky, Slovenska a Chorvatska.

Za více než 30 letou historií JTH stojí profesionalita, odbornost, společná vize a kreativita mnoha lidí, stejně jako odvaha přijmout výzvy a vysoké pracovní nasazení jejího zakladatele Jaroslava Třešňáka. 

Strategií pro budoucnost dobře fungující skupiny je nadále růst, hledat prostor a příležitosti pro rozvíjení firem a jejich aktivit, usilovněji pečovat o spokojenost zákazníků, poskytovat nejlepší servis v rámci pronájmů a správy nemovitostí, budovat vztahy s dodavateli, veřejností, obchodními partnery a příslušnými úřady, neztratit investiční apetit a expandovat v následujících letech do komerčních nemovitostí, ale také do oblastí bydlení a logistických center.

Stěžejní společností skupiny JTH je společnost JTH Holding a.s., která opakovaně obhájila ocenění CZECH Stability Award a zařazuje se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.