menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


13.03.2012

Výstavba Fontány probíhá v souladu s harmonogramem prací

Realizace výstavby Obchodního a společenského centra Fontána v Teplicích probíhá plně v souladu s harmonogramem prací tak, aby mohlo v průběhu roku 2013 dojít k plánovanému otevření Fontány pro veřejnost.
V současné době se pracuje na základech budoucí stavby, kromě pilotového zakládání stále pokračují v areálu terénní úpravy, které budou dokončeny do konce března. Následovat bude odtěžení zeminy v místech plánovaného podzemního parkoviště a založení základové desky suterénního podlaží obchodního centra.