menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


16.06.2021

Nové čtvrti má dominovat obří mlýnské kolo s náhonem

Dne 14. 6. 2021 byla na řádném zasedání Zastupitelstva Statutárního města Teplice představena vize a zároveň předložena studie na budoucí zástavbu pozemků po obou stranách Mlýnské ulice v Teplicích. Pozemky získala do svého vlastnictví JTH Space a.s. a považovala za správné informovat o své budoucí investiční aktivitě v tomto území jako první přímo zvolené zástupce občanů města. Studie má prvotní oporu v bývalé obytné zástavbě v Mlýnské ulici, zastupitelům města ji představil její autor, teplický architekt Petr Sedláček. 

Domy v této ulici byly strženy a fyzicky zlikvidovány v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Zůstaly pusté, do dnešních dnů nevyužité pozemky. "Mlýnská ulice je nyní lobotomie vzhledu města a staronová čtvrť, která zde vznikne, bude spojnicí mezi dvěma lázeňskými územími. Chceme z tohoto vředu města vytvořit místo k nadechnutí a relaxaci," řekl Sedláček.  Ruina nedostavěného lázeňského komplexu, která už desítky let chátrá a poskytuje útočiště bezdomovcům, by mohla padnout k zemi ještě do konce letošních prázdnin.

„Je v zájmu občanů města tento nevábný letitý stav napravit a opět prostor obydlit a oživit bytovou a oddechovou zástavbou včetně pěší zóny s potřebným občanským zázemím pro veřejnost (obchody, parkovacími místy, službami apod.). Tímto způsobem se rozšíří i ubytovací možnosti pro budoucí návštěvníky města a lázní samotných,“ vysvětlil autor projektu Sedláček a dále doplnil, že nové čtvrti má dominovat obří mlýnské kolo s náhonem. Projekt počítá i s lávkou propojující dvě části města, které byly od sebe násilně odděleny, Havlíčkovy sady v městské čtvrti Šanov a Letnou. Vzniknout tak má staronová čtvrť, která naváže na tu, která šla za bývalého režimu k zemi.

Záměrem projektu JTH Space a.s. je, aby byly Teplice vnímány jako město vstřícné k životu. Klidové, společensky a kulturně bohaté, jako všechna města, která mají tu výsadu a čest, říkat si lázeňská.

 


7.jpg
45.jpg
77.jpg
99.jpg