menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


30.05.2014

JTH věnovala Krajské zdravotní nemocnici Teplice 100 000 korun

Skupina JTH věnovala Krajské zdravotní nemocnici v Teplicích 100 tisíc korun. Věnovaná částka byla využita na rekonstrukci neurologického oddělení teplické nemocnice, konkrétně na výměnu plastových oken na jednotce intenzívní péče.
Předání symbolického šeku proběhlo za účasti účasti  předsedy představenstva holdingu JTH Jaroslava Třešňáka, MUDr. Marty Vachové, primářky Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z., Mgr. Kateřiny Vágnerové, hlavní sestry Nemocnice Teplice, o. z. a Romana Šebka, vedoucího Oddělení správy a údržby nemovitostí Nemocnice Teplice, o.z.