menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


KRAJ POVOLIL VÝSTAVBU TŘÍ OBŘÍCH HAL V PŘEDLICÍCH


Ústí nad Labem - Krajský úřad povolil výstavbu tří obřích skladovacích hal mezi ulicemi Sklářská a Tovární v ústecké čtvrti Předlice. V průmyslové zóně, v sousedství areálu Spolchemie, je chce postavit společnost Dopravní a zemní stavby Teplice známého developera Jaroslava Třešňáka.


Ze závěrů zjišťovacího řízení podle kraje vyplývá, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona. "V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci záměru v dané lokalitě," píše se v rozhodnutí krajského úřadu.


Předmětem záměru je výstavba tří skladovacích hal doplněná areálovými komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Objekty mají stát na ploše 107 tisíc metrů čtverečních, přičemž samotné haly mají zaujmout plochu 67 tisíc metrů čtverečních. Záměr počítá i s navýšením dopravy, denně by do areálu mělo přijet 180 osobních a 152 nákladních aut. Výstavba hal by měla začít v březnu a skončit v září letošního roku.