menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


07.07.2021

Ruina v Mlýnské padne

Začátkem července začaly přípravné práce na demolici ruiny nikdy nedostavěného lázeňského komplexu v Teplicích. Vybraný zhotovitel zábřežská  firma VSJ mechanizace s. r. o. si od JTH Space a.s. převzala areál v Mlýnské ulici, který se stal synonymem chatrájícího torza v havarijním stavu, ostudou města dlouhodobě ohrožujícího okolí, ve kterém bydlí a přespává desítky bezdomovců.

Několik jich za úplatu vypomáhalo s vyklízením odpadků a komunálního odpadu. "Objekt znají lépe než my, takže se zapojili do vyklízení, úklidu a příprav na demolici," sdělil Jiří Schwab, jednatel společnosti VSJ mechanizace, která demolici provádí. Některé místnosti dokázali ilegální uživatelé domu od 90. let minulého století zaplnit až do metru a půl. Množství nashromážděného komunálního odpadu odhaduje Schwab na pět set až tisíc tun, výši
stavební sutě z obestavěného prostoru 50 000 m3 na 7000 tun.

S ohledem na převažující množství železobetonových konstrukcí bude použita strojní technologie s hydraulickými, dvaadvacet metrů dlouhými demoličními nůžkami, jež stavbu z panelů a cihel postupně rozstříhají. VSJ mechanizace zajistí úplnou likvidaci a odstranění veškerých odpadů. Separování suti, stavební materiál, který po stržení zbude, společnost standardně vyveze a uskladní na skládce. „Řádově by to ale nemělo trvat déle než měsíc,“ přiblížil Schwab.

Demolice Mlýnské uleví celému městu, zmizí tak bolavé místo v jedné  z nejexponovanějších lokalit města. Mlýnská ulice se konečně zbaví negativního obrazu ve vnímání obyvatel, návštěvníků i lázeňských pacientů. Připravovaná výstavba v prostoru Mlýnské ulice je pro další urbanistický vývoj města Teplice významný, historický mezník.