menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


22.08.2018

Holding podproruje environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Statutární ředitel Skupiny JTH Jaroslav Třešňák se  ve středu 22. srpna 2018 setkal v Olomouci s Michalem Bartošem, ředitelem Sluňákova a symbolicky mu předal u Sloupu Nejsvětější Trojice šek ve výši 50 000 Kč na zajištění denních výukových programů environmentálního vzdělávání pro žáky olomouckých škol.

" Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Smysl tohoto počínání vidím v tom, že lidé jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří, " podotkl Michal Bartoš a poděkoval za finanční dar.

"Podpora vzdělánání je jednou z mimopracovních aktivit Skupiny JTH, na které jsem hrdý. Tyto programy probíhají po celý rok a děti se při nich dostanou do reálné přírody, prožijí dobrodružství ve snaze jí porozumět a navíc se učí spolu komunikovat, poznávat se, pracovat ve skupině,"  doplnil Jaroslav Třešňák.