menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


29.09.2017

Demolice kasáren v Bílině začala

Společnost JTH Idea a.s. v pátek 29. září 2017 zahájila demolici kasáren v Bílině. Slavnostního zahájení demolice objektu se zúčastnili generální ředitel skupiny JTH Jaroslav Třešňák, starosta města Bíliny a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, místostarostka města Bíliny Zuzana Bařtipánová a další významní hosté.
„Náš projekt počítá s právě zahájenou demolicí stávajících objektů, vyrovnáním terénu a výstavbou dvou samostatných budov. Ty budou sloužit především jako skladové a administrativní části a zázemím pro zaměstnance. Záměr je orientovaný na skladové plochy, což nezvýší hluk ani prašnost v okolí. Zásobování skladových hal bude probíhat zevnitř areálu na vlastním zásobovacím dvoře. Přístupy do areálu budou dva. Hlavní vjezd a výjezd bude ve východní části z ulice Radovesická a bude sloužit především pro nákladní dopravu a jako příjezdová komunikace do přilehlého areálu sběrného dvora. Druhý vjezd a výjezd bude z ulice Teplická. Podle našich zkušeností toto řešení považujeme za nutné a bezpečné z hlediska provozu areálu. Vzniknou zde potřebné parkovací plochy pro osobní vozidla zaměstnanců a odstavné plochy pro zásobování. Areál bude oplocený a hlídaný,“ řekl generální ředitel skupiny JTH Jaroslav Třešňák.

Výstavba skladových hal počítá s vytvořením minimálně 50 nových pracovních míst. „Preferovat budeme zaměstnance z Bíliny a okolí. Kromě administrativních pracovníků bude velká poptávka po takových profesích jako vrátný, manipulační dělníci, řidiči a obsluha vysokozdvižných vozíků, údržbáři, baliči atd. Vybudováním skladových hal vzniknou i další pracovní místa ve firmách, které budou zajišťovat  servis a obsluhu zařízení v areálu. Přednost budeme dávat opět lokálním firmám z okolí. K provedení demolice objektů bývalých kasáren Bílina byla vybrána společnost Automakar, “ uvedl mluvčí skupiny JTH Karel Schön.